Henkilötietolain (523/1999 10§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita kerätään suoraan Te-Va Peitteen palvelun käytön yhteydessä. Se ei koske kolmansien osapuolien linkkejä, joita palvelun sisällä mahdollisesti on, kuten Facebook tai Instagram.

1.    Rekisterinpitäjä
Te-Va Peite Oy
Postiosoite: VANHANKYLÄNTIE 29, 66440 Tervajoki
Y-tunnus: 0888760-3
Vastuuhenkilö: Niina Niemi
Puhelin: 040 0368873

2.    Rekisterin nimi

Te-Va Peite Oy asiakasrekisteri

3.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
 • Te-Va Peite Oy-palvelun käyttöoikeuden myöntäminen ja ylläpito
 • Te-Va Peite Oy-palvelun tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteet
 • asiakastyytyväisyyskyselyt ja mielipidetutkimukset
 • palvelun kehittäminen ja ylläpito

4.    Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityneen käyttäjän itse palvelujäsenyyden tai muun verkkokauppaostoksen yhteydessä antamat, tallennetut tiedot. Käyttäjän itse myöhemmin asiakasprofiiliinsa tallentamat tiedot sekä muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, jotka on tarkemmin määritelty alla:

 1. Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 2. Asiakkuustiedot: a) tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot, b) palvelun käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot kuten käyttäjänimi ja salasana, c) mielenkiinnon kohteet palvelusisällöstä ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 3. Omatuottama aineisto: rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto palvelussa kuten kuvat, videot, kommentit
 4. Markkinointilupa: rekisteröidyn antama lupa markkinointiin
 5. Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot sekä rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, vieraillut sivut ja vierailun aika.
 6. Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa, kuten reklamaatiot ja palautteet

5.    Tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus

 1. Asiakkaan oma ilmoitus palveluun rekisteröitymisvaiheessa
 2. Asiakkaan oma ilmoitus verkkokauppaostoksen yhteydessä
 3. Asiakkaan myöhemmin itse muokkaamana oman käyttäjäprofiilinsa kautta tai
 4. Yhteydenoton kautta asiakaspalveluun (yhteydenotto-/palautelomake)

Muut tietolähteet

Lisäksi käyttäytymistietoja voidaan kerätä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Tältä osin Google Analytics on osa palvelua.

6.    Tietojen luovutus & vastaanottajat
Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena  valtuutetut palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palvelintarjoajat tai maksujärjestelmän tarjoajat. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

Palvelun sisällä näytetään muille palvelun käyttäjille ne tiedot, jotka asiakas on itse määrittänyt oman profiilinsa kautta julkiseksi tai on itse omasta suostumuksestaan lisännyt palveluun näkyville. Ainut pakollisesti näkyvä tieto on nimi, joka on palvelun käyttöehtojen mukaan aina näkyvä.

7.    Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on kappaleessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8.    Rekisteröidyn oikeudet

 • Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen: Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisestiniinaniemi6@gmail.com. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 2 viikon kuluessa. Tietojaan rekisteröity pääsee itse tarkastamaan ja muokkaamaan oman käyttäjätilinsä kautta.
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää käyttäjätunnuksensa ja siten henkilötietojensa poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisestiniinaniemi6@gmail.com. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 2 viikon kuluessa. Rekisteröity voi poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla sekä käyttämällä Googlen selainlisäosaa. Suoramarkkinointiluvan aiemmin antaneella asiakkaalla on mahdollisuus poistaa itsensä postituslistalta sähköpostikirjeessä annetun linkin kautta.
 • Oikeus tehdä valitus: Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojensa käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä oikeuksia, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9.    Rekisterin suojaus
Asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Näillä työntekijöillä on oma käyttäjätunnus ja salasana rekisterijärjestelmään ja tietoja käsitellään turvallisissa tiloissa. Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.

Mikäli tietoturvaloukkaus pääsee kaikista turvatoimenpiteistä huolimatta syntymään, ilmoitamme asiasta viivyttelemättä valvontaviranomaisille sekä tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille rekisteröidyille.

Tietosuojaseloste päivitetty 23.5.2018
(ent. rekisteriseloste, tehty lisäyksiä GDPR:n määrittelemällä tavalla)